Vergadering Bijeenkomst 25-09-2020

Pagina opties

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:14:00
Voorzitter:mr. J.E. Thijsen

STATEN  VAN ARUBA

Zittingsjaar 2020-2021

NO. 2

OPROEPING

Ter bijwoning van een OPENBARE BIJEENKOMST  van de Staten van Aruba op vrijdag 25 september 2020 om 14:00 uur in de vergaderzaal van de Staten

Agenda:

Gedachtenwisseling met de Minister van Ruimtelijke Ontwikkeling, Infrastructuur en Milieu, de Minister van Justitie, Veiligheid en Integratie en de Minister van Transport, Communicatie en Primaire Sector over de visserijproblematiek.

Oranjestad, 16 september 2020

Namens de Voorzitter,

De Griffier,

mr.drs. Herman Ch. J. Hek

                                                                                               

AGENDAPUNTEN:

1 Gedachtenwisseling met MinROIM,MinJUS en MinTCPS over de visserijproblematiek Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties