Vergadering Bijeenkomst 25-06-2020

Pagina opties

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:10:00-00:00
Voorzitter:mr. J.E. Thijsen

STATEN  VAN ARUBA

Zittingsjaar 2019-2020

                                                                                                                NO. 14

OPROEPING

                                                                                                                              

Ter bijwoning van een

OPENBARE BIJEENKOMST 

van de Staten van Aruba op

donderdag 25 juni 2020 om 10:00 uur

in de vergaderzaal van de Staten

Agenda:

  1. Verzoek van de vakbonden SIMAR, SPA, SEPPA en SADA om een gedachtenwisseling met de Staten van Aruba inzake hun bezorgdheden omtrent de ontwerp landsverordening houdende tijdelijke regels ter versobering van de bezoldiging, uitkeringen en toeslagen van ministers,ambtenaren en daarmee gelijkgestelden, alsmede van periodieke vergoedingen van leden van bepaalde colleges in verband met de financiƫle gevolgen van de COVID-19 pandemie voor het Land (Landsverordening tijdelijke versobering bezoldiging en voorzieningen overheid),d.d. 19 juni 2020 (IS/854/19-20/d.d. 19 juni 2020).

                                                                       

                                                                                               Oranjestad, 23 juni 2020

                                                                                               

Namens de Voorzitter,

De Griffier,

mr.drs. Herman Ch. J. Hek

AGENDAPUNTEN:

1 Verzoek van de vakbonden SIMAR, SPA, SEPPA en SADA om een gedachtenwisseling met de Staten van Aruba inzake hun bezorgdheden Bekijk dit agendapunt online

Pagina opties