Vergadering Openbare Vergadering 14-09-2021

Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:10:00
Voorzitter:mr. E.G.A. Vrolijk

STATEN  VAN ARUBA

Zittingsjaar 2021-2022

NO. 1

OPROEPING

                                                       

Ter bijwoning van een PLECHTIGE VERGADERING  van de Staten van Aruba op DINSDAG 14 september 2021, des voormiddags om 10:00 uur, ter gelegenheid van de opening van het Zittingsjaar 2021-2022 door Zijne Excellentie de Gouverneur van Aruba in de Vergaderzaal van de Staten van Aruba, L.G. Smith Blvd. 72, Oranjestad, Alhier.

Oranjestad, 10 september 2021

Namens de Voorzitter,

De Griffier,

mr.drs. Herman Ch. J. Hek 

NB:        De leden worden vriendelijk verzocht

              om uiterlijk 08.45 uur v.m. in het

              Statengebouw aanwezig te willen zijn.

Kleding: donker Kostuum                                      
 
1 PLECHTIGE VERGADERING van de Staten van Aruba, ter gelegenheid van de opening van het Zittingsjaar 2021-2022 door Zijne Excellentie de Gouverneur van Aruba