Vergadering Openbare Vergadering 13-09-2021

Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:10:00
Voorzitter:mr. E.G.A. Vrolijk

STATEN  VAN ARUBA

  Zittingsjaar 2020-2021

                                                              NO. 25  

OPROEPING 

Ter bijwoning van een

OPENBARE VERGADERING 

van de Staten van Aruba op

maandag 13 september 2021 om 10:00 uur

in de vergaderzaal van de Staten

Agenda:

  1. Het opmaken van een voordracht voor het Voorzitter- en Ondervoorzitterschap der Staten van Aruba voor het Zittingsjaar 2021-2022
  2. Sluiting van het Zittingsjaar 2020-2021.

                                                                                              Oranjestad, 9 september 2021

Namens de Voorzitter,

De Griffier,

mr. drs. Herman Ch. J. Hek

NB:          De Voorzitter heeft de spreektijden als volgt vastgesteld:

Agendapunt 1: 5  minuten

Agendapunt 2: 5 minuten

Rekening houdende met de aankondiging door de regering op 5 augustus 2021 inzake de  preventie van de verdere verspreiding van het COVID-19 virus, wordt u verzocht om tijdens de vergadering zo veel mogelijk uw mondkapje op te hebben.
 
1 Het opmaken van een voordracht voor het Voorzitter- en Ondervoorzitterschap der Staten van Aruba voor het Zittingsjaar 2021-2022.
 
2 Sluiting van het Zittingsjaar 2020-2021.