Vergadering Openbare Vergadering 07-09-2021

Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:09:00
Voorzitter:mr. E.G.A. Vrolijk

STATEN  VAN ARUBA

   Zittingsjaar 2020-2021

                                      NO. 24

OPROEPING

Ter bijwoning van een

OPENBARE VERGADERING 

van de Staten van Aruba op

dinsdag 7 september 2021 om 09:00 uur

in de vergaderzaal van de Staten

Agenda:

1. Initiatief-ontwerp-landsverordeing tot vaststelling van de begroting van de Algemene Rekenkamer voor het dienstjaar 2021 

2. Initiatief-ontwerp-landsverordeing tot vaststelling van de begroting van de Staten van Aruba voor het dienstjaar 2021 

   

                                                                                              Oranjestad, 3 september 2021                                                                                        

           

Namens de Voorzitter,

De Griffier,

mr. drs. Herman Ch. J. Hek                                                                             

De Voorzitter heeft de spreektijden als volgt vastgesteld:

1ste ronde: 20 minuten

2de ronde: 10 minuten

Gezien de huidige omstandigheden betreffende de Coronavirus (COVID-19) bedreiging, zal de onderhavige vergadering in afwezigheid van publiek plaatsvinden. Uitsluitend leden van de pers kunnen  toegelaten worden tot de zogenaamde persboxen.

Rekening houdende met de aankondiging door de regering op 5 augustus 2021 inzake de  preventie van de verdere verspreiding van het COVID-19 virus, wordt u verzocht om tijdens de vergadering zo veel mogelijk uw mondkapje op te hebben.
 
1 Initiatief OLV tot vaststelling van de begroting v.d. Algemene Rekenkamer voor het d.j. 2021
 
2 Initiatief OLV tot vaststelling van de begroting v.d. Staten van Aruba voor het d.j. 2021