Vergadering Openbare Vergadering 03-09-2021

Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:09:00
Voorzitter:mr. E.G.A. Vrolijk

GRIFFIER DER STATEN VAN ARUBA                                             

Aan: de Leden der Staten

P/a Staten van Aruba

L.G. Smith Blvd. 72

ALHIER

Ons kenmerk: UG-OV/20-21/194                                              Oranjestad, 1 september 2021              

Onderwerp:  Doorgang OV no. 19 d.d. 3 september 2021

Namens de Voorzitter der Staten deel ik U hierbij mede dat de opgeroepen Openbare Vergadering no. 19, inzake de behandeling van agenda:

Ontwerp-landsverordening houdende regels met betrekking tot het toezicht op de aanbieding en de exploitatie van kansspelen en tot instelling

in dit kader van een toezichthoudend orgaan, Kansspelautoriteit genaamd (Landsverordening Toezicht Kansspelen) (ZJ 2014-2015-821)

(IS/784/14-15,d.d. 22 mei 2015).

op vrijdag 3 september om 9:00 uur doorgang zal vinden.

De Griffier, mr. drs. H.Ch.J. Hek

                                                                                                                                                                                                                                                                       

*    Gezien de huidige omstandigheden betreffende de Coronavirus (COVID-19) bedreiging, zal de onderhavige vergadering in afwezigheid van publiek plaatsvinden.        Uitsluitend leden van de pers kunnen toegelaten worden tot de zogenaamde persboxen. 

      Rekening houdende met de aankondiging door de regering op 5 augustus 2021 inzake de preventie van de verdere verspreiding van het COVID-19 virus, wordt u        verzocht om tijdens de vergadering zo veel mogelijk uw mondkapje op te hebben.
 
1 Landsverordening Toezicht Kansspelen