Vergadering Openbare Vergadering 08-07-2021

Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:14:00
Voorzitter:drs. M.G. Wyatt-Ras

STATEN  VAN ARUBA

      Zittingsjaar 2020-2021

                                                                                                                 NO. 21

OPROEPING

Ter bijwoning van een

OPENBARE VERGADERING 

van de Staten van Aruba op

donderdag 08 juli 2021 om 14:00 uur

in de vergaderzaal van de Staten

Agenda:

Het opmaken van een voordracht voor het Voorzitter- en Ondervoorzitterschap der Staten van Aruba voor het resterende Zittingsjaar 2020-2021.

    

                                                                                               

Oranjestad, 7 juli 2021

                                                                                               

Namens de Voorzitter,

De Griffier,

mr.drs. Herman Ch. J. Hek

                                                                                               
 
1 Het opmaken van een voordracht voor het Voorzitter- en Ondervoorzitterschap der Staten van Aruba voor het resterende Zittingsjaar 2020-2021