Vergadering Openbare Vergadering 04-10-2019

Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:13:00
Voorzitter:mr. J.E. Thijsen

 STATEN  VAN ARUBA
      Zittingsjaar 2019-2020
 

                                                                                                                                                                                        NO. 3 

OPROEPING
                                                                                      
                                       
Ter bijwoning van een
OPENBARE VERGADERING 
van de Staten van Aruba op
vrijdag 04 oktober 2019 om 13:00 uur
in de vergaderzaal van de Staten

Agenda:

1.      Adviezen van de Centrale Commissie d.d. 19 september 2019 inzake
            a. Instelling en Samenstelling Vaste en Bijzondere Commissies van de Staten voor het Zittingsjaar 2019-2020
            b. Instelling en Samenstelling Commissies van het Latijns-Amerikaanse Parlement voor het Zittingsjaar 2019-2020

 

Oranjestad, 3 oktober 2019
        
        

Namens de Voorzitter,
De Plv. Griffier,

drs. J.I. Williams


NB: De Voorzitter heeft de spreektijden op 3 minuten vastgesteld.
 
1 Adviezen van de C.C. d.d. 19 sept. 2019 inzake a.Inst. en Samenst. Vaste en Bijz. Commissies van de Staten voor 2019-2020 b. Inst. en Samenst. Commissies van het Parlatino voor 2019-2020