NIEUWS

Pagina opties

  • Vacature manager informatisering en automatisering

    De Griffie der Staten is het ondersteunende ambtelijk apparaat van de Staten van Aruba en heeft de onderstaande vacature. Voor de vacature geldt dat men politiek neutraal moet zijn, gevoel heeft voor bestuurlijke verhoudingen, in teamverband kan functioneren, bereid is tot bijscholing, discreet en representatief is. Bovendien moet men beschikken over de Nederlandse nationaliteit of van rechtswege zijn toegelaten in Aruba en het kunnen overleggen van een verklaring omtrent gedrag.

Pagina opties