Motie 6 MEP mbt Besluit de Regering te verzoeken om een jaarlijkse prijscompensatie in te voeren en deze te koppelen aan het jaarlijkse inflatiecijfer vh CBS

Pagina opties

Pagina opties