Motie 4 AVP mbt Besluit dat de beslissing om de begroting aan te houden en het KB geen rechtsgrond hebben en zowel Lands als suppletoire begroting 2014, onverwijld ondertekend dienen te worden

Pagina opties

Pagina opties