Motie 3 AVP mbt Besluit bij de I en II Kamerleden aan te dringen om de geuite wens om advies vd Raad van State te vragen inzake het beleid vd Rijksministerraad niet langer uit te stellen

Pagina opties

Pagina opties