Motie 20 PDR inzake bezorgdheid en gebrek aan respect voor Parlement ivm het sluiten van protocol op 2 mei met de regering van Nederland.

Pagina opties

Pagina opties