Motie 2 C. Wever mbt OLV waarin het begrotingstekort niet meer dan 3% en nationale schuld niet meer dan 40% van het BNP mag overschrijden

Pagina opties

Pagina opties