Motie 2 AVP mbt Besluit de MinJus in overweging te geven om ouders van jongeren die in aanraking zijn geweest met politie en/of justitie een verplichte oudertraining aan te bieden.

Pagina opties

Pagina opties