Motie 16 AVP mbt Besluit de MinOG te verzoeken de voorgenomen vervroegde profielkeuze niet in te voeren alvorens een onderzoek te doen naar de effecten voor de Mavo-leerlingen.

Pagina opties

Pagina opties