Motie 15 AVP mbt Besluit de MinOG een onderzoek in te laten stellen zodat de studenten die in de regio voor dokter studeren een herfinanciering kunnen krijgen.

Pagina opties

Pagina opties