Motie 13 C. Wever mbt niet behandelen begrotingen zonder personeelstaat en overige gegevens conform de comptabiliteitsverordening

Pagina opties

Pagina opties