Motie 11 AVP mbt Besluit de MinOG te verzoeken het plan Veilige School van 2012 uit te voeren en hiervan de Staten voor het schooljaar 2015/2016 te informeren.

Pagina opties

Pagina opties