Motie 10 AVP mbt Besluit de regering te verzoeken om zich in te zetten voor een heropening van de raffinaderij en verdere economische pilaren te onderzoeken.

Pagina opties

Pagina opties