2 Vragen van mr. A. Bikker aan Min IIM mbt tijdelijke stopzetting overdracht eigendom- en of erfpachtsterreinen (Kadaster)

RSS