Vergadering Openbare Vergadering 31-01-2012

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Staten van Aruba
Tijd:10:30

AGENDAPUNTEN:

1 Ingekomen Stukken Bekijk dit agendapunt online

2a Adviezen van de Centrale Commissie dd 19-01-2012 inz. Instelling en Samenstelling Vaste en Bijzondere Commissies van de Staten voor het resterende Zittingsjaar 2011-2012, Bekijk dit agendapunt online

2b Adviezen van de Centrale Commissie dd 19-01-2012 inz. Instelling en Samenstelling Commissies van het Latijns-Amerikaanse Parlament voor het resterende Zittingsjaar 2011-2012, Bekijk dit agendapunt online

RSS