Vergadering Openbare Vergadering 22-05-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:08:00
Voorzitter:Mr. J.E. Thijsen

Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten (AB 2006 no. 83), 
de Landsverordening bestemmingsheffing AZV (AB 2014 no. 59), de Landsverordening overdrachtsbelasting 
(AB 1989 no. GT 73), de Landsverordening inkomstenbelasting (AB 1991 no. GT 51), de Verkopingsverordening 
(AB 1988 no. GT 42, de Algemene landsverordening belastingen (AB 1991 no. GT4), de Landsverordening reparatietoeslag 
(AB 2010 no. 99) de Landsverordening Sociale Verzekeringsbank (AB 1995 no. GT 1), de Landsverordening algemene 
ziektekostenverzekering (AB 1992 no. 18), de Registratieverordening (AB 1989 no. GT 38), de Petroleumverordening 
zeegebied Aruba (AB 1987 no. 89) en tot intrekking van de Landsverordening successiebelasting (AB 1990 no. GT 26) 
(invoering crisisheffing en andere fiscale voorzieningen) (IS/834/17-18, d.d. 17 mei 2018) (ZJ 2017-2018-887) 
 
 

AGENDAPUNTEN:

1 Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening belasting op bedrijfsomzetten (AB 2006 no. 83), de Landsverordening bestemmingsheffing AZV (AB 2014 no. 59).......... Bekijk dit agendapunt online

RSS