Vergadering Openbare Vergadering 17-05-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:09:00
Voorzitter:Mr. J.E. Thijsen

1.    Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Raad van Advies voor het dienstjaar 2018 (ZJ 2017-2018-884)(IS/695/17-18, d.d. 20 april 2018).

2.    Initiatief ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Algemene Rekenkamer van Aruba voor het dienstjaar 2018 (IS/542/17-18, d.d. 13 maart 2018) (ZJ 2017-2018-885).

3.    Initiatief ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Staten van Aruba voor het dienstjaar 2018 (IS/511/17-18, d.d. 5 maart 2018).(ZJ 2017-2018-886)
 

NB:    De Voorzitter heeft de spreektijden als volgt vastgesteld:

Per agendapunt 20 minuten per lid voor de eerste termijn en 10 minuten per lid voor de tweede termijn

AGENDAPUNTEN:

1 Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Raad van Advies voor het dienstjaar 2018 Bekijk dit agendapunt online

2 Initiatief ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Algemene Rekenkamer van Aruba voor het dienstjaar 2018 Bekijk dit agendapunt online

3 Initiatief ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Staten van Aruba voor het dienstjaar 2018 Bekijk dit agendapunt online

RSS