Vergadering Openbare Vergadering 13-04-2016

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal van de Staten
Tijd:09:00-00:00
Voorzitter:Ing. Christiaan Dammers

AGENDAPUNTEN:

1 Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van het saldo van de exploitatierekening over het dienstjaar 2014 Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

RSS