Vergadering Openbare Vergadering 18-02-2016

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal van de Staten van Aruba
Tijd:14:00
Voorzitter:Drs. Marisol J. Lopez-Tromp

Ter bijwoning van een OPENBARE VERGADERING  van de Staten van Aruba op dinsdag 18 februari 2016 om 14:00 uur in de vergaderzaal van de Staten

Namens de Voorzitter,
De Griffier,

mr. drs. H.Ch.J. Hek

NB: De Voorzitter heeft de spreektijden als volgt vastgesteld

1ste ronde: 20 minuten

2de ronde: 10 minuten

AGENDAPUNTEN:

1 Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de landsverordening politie (AB 1988 no. 18) en de landsverordening persoonsregistratie (AB 2011 no. 37) (invoering cameratoezicht politie)

RSS