Vergadering Openbare Vergadering 03-07-2015

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Statenzaal
Tijd:08:30
Voorzitter:de heer ing. C.G. Dammers

AGENDAPUNTEN:

1 Olv tot wijziging van de Lv bestemmingsheffing AZV en de Lv algemene ziektekostenverzekering en tot vaststelling premiepercentages, werkgeverspremie en premie-inkomensgrens tbv heffing AZV-premies Bekijk dit agendapunt online

RSS