Vergadering Openbare Vergadering 31-10-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:10:00
Voorzitter:Mr. J.E. Thijsen

Ontwerp-landsverordening houdende vaststelling van regels met betrekking tot het ambt van deurwaarder
 (Deurwaardersverordening) (IS/841/16-17, d.d. 28 juli 2017) (ZJ2016-2017-873)


Oranjestad, 17 oktober 2018

                                
Namens de Voorzitter,
De Plv. Griffier,

drs. J.I. Williams
                                

NB:    De Voorzitter heeft de spreektijden als volgt vastgesteld     1ste ronde: 20 minuten
                    2de ronde: 10 minuten 
 

AGENDAPUNTEN:

1 Ontwerp-landsverordening houdende vaststelling van regels met betrekking tot het ambt van deurwaarder  (Deurwaardersverordening)  (IS/841/16-17, d.d. 28 juli 2017) (ZJ2016-2017-873) Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

RSS