Vergadering Openbare Vergadering 28-05-2019

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:15:00
Voorzitter:Mr. J.E. Thijsen

STATEN  VAN ARUBA

Zittingsjaar 2018-2019

NO. 19[Dossier nr.]  

AANGEPASTE OPROEPING

Ter bijwoning van een OPENBARE VERGADERING van de Staten van Aruba op dinsdag 28 mei 2019[Dag, datum, maand, jaar] om 15:00 uur in de vergaderzaal van de Staten

Agenda:

Ontwerp-landsverordening tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no. GT 100) houdende invoering van een Boek 2 inzake het rechtspersonenrecht (Landsverordening invoering Boek 2 inzake het rechtspersonenrecht) (IS/70/17-18, d.d. 16 oktober 2017) (ZJ2017-2018-876).

Oranjestad, 28 mei 2019

Namens de Voorzitter,

De Griffier,

mr.drs. Herman Ch. J. Hek

           

NB:          De Voorzitter heeft de spreektijden als volgt vastgesteld         1ste ronde: 20 minuten

                                                                                                                2de ronde: 10 minuten

==================================================================

                                                                                       

STATEN  VAN ARUBA

      Zittingsjaar 2018-2019

                                                                                                                 NO. 19

 OPROEPING

                                                                                                                             

Ter bijwoning van een

OPENBARE VERGADERING van de Staten van Aruba op woensdag 29 mei 2019 om 9:00 uur in de vergaderzaal van de Staten

==================================================================

Agenda:

Ontwerp-landsverordening tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no. GT 100)

houdende invoering van een Boek 2 inzake het rechtspersonenrecht (Landsverordening invoering Boek 2

inzake het rechtspersonenrecht) (IS/70/17-18, d.d. 16 oktober 2017) (ZJ2017-2018-876)

Oranjestad, 28 mei 2019

Namens de Voorzitter,

De Griffier,

mr.drs. Herman Ch. J. Hek

NB:          De Voorzitter heeft de spreektijden als volgt vastgesteld         1ste ronde: 20 minuten

                                                                                                                2de ronde: 10 minuten

AGENDAPUNTEN:

1 Ontwerp-landsverordening tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (AB 1989 no. GT 100) houdende invoering van een Boek 2 inzake het rechtspersonenrecht (Landsverordening invoering Boek 2 inz Bekijk dit agendapunt online

RSS