Vergadering Openbare Vergadering 28-05-2019

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:08:00
Voorzitter:mr. J.E. Thijsen

GRIFFIER DER STATEN VAN ARUBA

Aan: de Leden der Staten

P/a Staten van Aruba

L.G. Smith Blvd. 72

ALHIER

Ons kenmerk: UG-OV/18-19/109 Oranjestad, 27 mei 2019

Onderwerp: Doorgang OV no. 3 d.d. 28 mei 2019

Namens de Voorzitter der Staten deel ik U hierbij mede dat de opgeroepen Openbare Vergadering no.3, inzake de behandeling van agenda:

Ontwerp Landsverordening houdende regels met betrekking tot het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten en de daarbij te volgen procedures (Aanbestedingsverordening) (ZJ 2017-2018-892) (IS/1097/17-18, d.d. 7 augustus 2018)

op dinsdag 28 mei 2019 om 08:00 uur doorgang zal vinden.

De Griffier,

mr.drs. Herman Ch. J. Hek

AGENDAPUNTEN:

1 Ontwerp Landsverordening houdende regels met betrekking tot het plaatsen van Bekijk dit agendapunt online

RSS