Vergadering Openbare Vergadering 27-11-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:08:40
Voorzitter:Mr. J.E. Thijsen

OPROEPING
                                                                                                                              
Ter bijwoning van een OPENBARE VERGADERING van de Staten van Aruba op dinsdag 27 november 2018 om 8:30 uur in de vergaderzaal van de Staten


Agenda:

1.    Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening toelating, uitzetting en verwijdering (AB 1993 no. GT 33)(herziening toelatingsvoorschriften) (IS/272/18-19, d.d. 22 nov 2018)(ZJ2018-2019-898).

 Oranjestad, 27 november 2018

Namens de Voorzitter,
De Griffier,

mr.drs. Herman Ch. J. Hek
                            


NB:    De Voorzitter heeft de spreektijden als volgt vastgesteld     1ste ronde: 20 minuten
 

AGENDAPUNTEN:

1 Oproeping OV no. 7 (1.Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening toelating, uitzetting en verwijdering (AB 1993 no. GT 33)(herziening toelatingsvoorschriften) Bekijk dit agendapunt online

RSS