Vergadering Openbare Vergadering 20-12-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:10:00
Voorzitter:mr. J.E. Thijsen

STATEN  VAN ARUBA

      Zittingsjaar 2018-2019      NO. 11  

OPROEPING

Ter bijwoning van een OPENBARE VERGADERING van de Staten van Aruba op donderdag 20 december 2018 om 10:00 uur in de vergaderzaal van de Staten

Agenda:

  1. Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Motorrijtuig- en motorbootbelastingverordening (AB 1988 no. GT 23) (IS/374/18-19, d.d. 17 december 2018) (ZJ 2018-2018-901)
  2. Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening grondbelasting (AB 1995 no. GT 3), de Landsverordening belasting over bedrijfsomzetten en additionele voorzieningen PPS-projecten (AB 2006 no. 83) en de Landsverordening bestemmingsheffing AZV (AB 2014 no. 59) (IS/378/18-19, d.d. 18 december 2018) (ZJ 2018-2019-902)

                                                                                              

                                                                                               Oranjestad, 19 december 2018

                                                                                               

Namens de Voorzitter,

De Griffier,

mr.drs. Herman Ch. J. Hek

AGENDAPUNTEN:

1 Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Motorrijtuig- en motorbootbelastingverordening (AB 1988 no. GT 23) (IS/374/18-19, d.d. 17 december 2018) (ZJ 2018-2018-901) Bekijk dit agendapunt online

2 Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening grondbelasting (AB 1995 no. GT 3), de Landsverordening belasting over edrijfsomzetten en additionele voorzieningen PPS-projecten (AB 2006 Bekijk dit agendapunt online

RSS