Vergadering Openbare Vergadering 20-02-2019

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:09:00
Voorzitter:mr. E. J. Thijsen

STATEN VAN ARUBA

Zittingsjaar 2018-2019                                   NO. 13

AANGEPASTE OPROEPING

Ter bijwoning van een

OPENBARE VERGADERING
van de Staten van Aruba op woensdag 20 februari 2019 om 9:00 uur in de vergaderzaal van de Staten

Agenda:

'Recentelijke ontwikkeling omtrent het financieel toezicht op Aruba'

Oranjestad, 20 februari 2019

Namens de Voorzitter,

De Griffier,

 

mr.drs. Herman Ch. J. Hek

NB: De Voorzitter heeft de spreektijden als volgt vastgesteld
1ste ronde: 20 minuten
2de ronde: 10 minuten

AGENDAPUNTEN:

1 Recentelijke ontwikkeling omtrent het financieel toezicht op Aruba Bekijk dit agendapunt online

RSS