Vergadering Openbare Vergadering 19-03-2019

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:09:00
Voorzitter:mr. E. J. Thijsen

STATEN VAN ARUBA

Zittingsjaar 2018-2019

NO. 14

OPROEPING

Ter bijwoning van een OPENBARE VERGADERING van de Staten van Aruba op dinsdag 19 maart 2019om 09:00 uur in de vergaderzaal van de Staten

Agenda:

  1. Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2019 (IS/414/18-19, d.d. 15 januari 2019) (ZJ 2018-2019-904)

 

Oranjestad, 15 maart 2019

Namens de Voorzitter,

De Plv. Griffier,

 

 

drs. J.I. Williams

NB: De Voorzitter heeft de spreektijden als volgt vastgesteld 1ste ronde: 20 minuten

2de ronde: 10 minuten

AGENDAPUNTEN:

1 1. Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2019 Bekijk dit agendapunt online

RSS