Vergadering Openbare Vergadering 17-12-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:08:00
Voorzitter:mr. E. J. Thijsen

GRIFFIER DER STATEN VAN ARUBA  

Ons kenmerk: UG-OV/18-19/058 Oranjestad, 17 december 2018

Onderwerp: Voortzetting OV no. 10 d.d. 17 December 2018

 

Namens de Voorzitter der Staten deel ik U hierbij mede dat de opgeroepen Openbare Vergadering no.10, inzake de behandeling van agenda:

2. Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2019 (IS/266/18-19, d.d. 20 november 2018) (ZJ 2018-2019-896)

op maandag 17 december 2018 om 8:00 uur voortgezet zal worden.

 

De Griffier,

 

mr.drs. Herman Ch. J. Hek

AGENDAPUNTEN:

2 2. Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de Bekijk dit agendapunt online

RSS