Vergadering Openbare Vergadering 17-11-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:12:30
Voorzitter:G.F. Besaril

1.    a. Advies van de Centrale Commissie d.d. 16 november 2017 naar aanleiding van de brief van Z.E. de Gouverneur van Aruba, d.d. 16 november 2017 (IS/198/17-18, d.d. 16 november 2017) houdende het verzoek aan de Staten van Aruba om:

een oordeel uit te spreken over het voorgenomen ontslag van de minister van het Kabinet M.G. Eman II; en

2.    b. Advies van de Centrale Commissie d.d. 16 november 2017 naar aanleiding van de brief van Z.E. de Gouverneur van Aruba, d.d. 16 november 2017 (IS/199/17-18, d.d. 16 november 2017) houdende het verzoek aan de Staten van Aruba om:

een oordeel uit te spreken over de voorgenomen benoeming tot minister van mw. mr. E.C. Wever-Croes, mw. mr. X.J. Ruiz-Maduro, dhr. G.F. Croes, dhr. C.V.J. Romero, dhr. O.E. Oduber, B.Sc., dhr. mr. A.C.G. Bikker, dhr. A.R. Lampe, dhr. D.P. Oduber, B.Ec, dhr. G.F. Besaril

3.    Het opmaken van een voordracht voor het Ondervoorzitterschap der Staten van Aruba voor het resterende Zittingsjaar 2017-2018

4.    Onderzoek geloofsbrief en toelating als leden der Staten mw. Sueann S.J. Ras
 

NB:    De Voorzitter heeft de spreektijd voor agendapunten 1 en 2 samen, vastegesteld op 10 minuten.

AGENDAPUNTEN:

1a Advies van de Centrale Commissie d.d. 16 november 2017 naar aanleiding van de brief van Z.E. de Gouverneur van Aruba, d.d. 16 november 2017 (IS/198/17-18, d.d. 16 november 2017) houdende het verzoek a

1b Advies van de Centrale Commissie d.d. 16 november 2017 naar aanleiding van de brief van Z.E. de Gouverneur van Aruba, d.d. 16 november 2017 (IS/199/17-18, d.d. 16 november 2017) houdende het verzoek a

2 Het opmaken van een voordracht voor het Ondervoorzitterschap der Staten van Aruba voor het resterende Zittingsjaar 2017-2018

3 Onderzoek geloofsbrief en toelating als leden der Staten mw. Sueann S.J. Ras

RSS