Vergadering Openbare Vergadering 14-12-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:08:00
Voorzitter:mr. J.E. Thijsen

GRIFFIER DER STATEN VAN ARUBA    

Aan: de Leden der Staten 
P/a Staten van Aruba 
L.G. Smith Blvd. 72 
ALHIER
 

Ons kenmerk: UG-OV/18-19/057            Oranjestad, 13 december 2018               
 
Onderwerp:  Voortzetting OV no. 10 d.d. 14 December 2018 

Namens de Voorzitter der Staten deel ik U hierbij mede dat de opgeroepen Openbare Vergadering no.10, inzake de behandeling van agenda:
    

2.    Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2019 (IS/266/18-19, d.d. 20 november 2018) (ZJ 2018-2019-896) 

op vrijdag 14 december 2018 om 8:00 uur voortgezet zal worden.

De Griffier,

mr.drs. Herman Ch. J. Hek
 

AGENDAPUNTEN:

2 Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2019 (IS/266/18-19, d.d. 20 november 2018) (ZJ 2018-2019-896)  Bekijk dit agendapunt online

RSS