Vergadering Openbare Vergadering 14-11-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:09:00
Voorzitter:Mr. J.E. Thijsen

Ter bijwoning van een
OPENBARE VERGADERING  
van de Staten van Aruba op 
woensdag 14 november 2018 om 9:00 uur
in de vergaderzaal van de Staten


Agenda:


1.    Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van het saldo van de exploitatierekening over het dienstjaar 2016 
(IS/500/17-18, d.d. 2 maart 2018) (ZJ2017-2018-882).

      

                                
                                Oranjestad, 12 november 2018               


Namens de Voorzitter,
De Griffier,

mr.drs. Herman Ch. J. Hek
                            


NB:    De Voorzitter heeft de spreektijden als volgt vastgesteld     1ste ronde: 20 minuten
                    2de ronde: 10 minuten 
 

AGENDAPUNTEN:

1 Aangepaste oproeping OV no. 6 (OLV tot vaststelling van het saldo van de exploitatierekening over het dienstjaar 2016 Bekijk dit agendapunt online

RSS