Vergadering Openbare Vergadering 14-11-2017

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:10:00
Voorzitter:G.F. Besaril

Namens de Voorzitter,
De Griffier,

mr.drs. Herman Ch. J. Hek


 
NB:    De Voorzitter heeft de spreektijd op 5 minuten vastgesteld 
 

AGENDAPUNTEN:

1 Vastlegging Vaste en Bijzondere Commissies van de Staten en Parlatino Commissies voor het resterende zittingsjaar 2017-2018. Bekijk dit agendapunt online

RSS