Vergadering Openbare Vergadering 13-12-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:08:00
Voorzitter:Mr. J.E. Thijsen

GRIFFIER DER STATEN VAN ARUBA    

Aan: Leden der Staten 
P/a Staten van Aruba 
L.G. Smith Blvd. 72 
ALHIER
    

Ons kenmerk: UG-OV/18-19/056            Oranjestad, 13 december 2018               
 

Onderwerp:  Voortzetting OV no. 10 d.d. 13 December 2018 


Namens de Voorzitter der Staten deel ik U hierbij mede dat de opgeroepen Openbare Vergadering no.10, inzake de behandeling van agenda:

    
2. Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land 
voor het dienstjaar  2019 (IS/266/18-19, d.d. 20 november 2018) (ZJ 2018-2019-896)


op donderdag 13 december 2018 om 8:00 uur voortgezet zal worden.

De Plv. Griffier,

drs. J.I. Williams
 

AGENDAPUNTEN:

2 Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2019 (IS/266/18-19, d.d. 20 november 2018) (ZJ 2018-2019-896) Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

RSS