Vergadering Openbare Vergadering 12-12-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:08:00
Voorzitter:mr. E.J. Thijsen

GRIFFIER DER STATEN VAN ARUBA  

Ons kenmerk: UG-OV/18-19/055 Oranjestad, 12 december 2018

Onderwerp: Voortzetting OV no. 10 d.d. 12 December 2018

Namens de Voorzitter der Staten deel ik U hierbij mede dat de opgeroepen

Openbare Vergadering no.10, inzake de behandeling van agenda:

2. Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2019
(IS/266/18-19, d.d. 20 november 2018) (ZJ 2018-2019-896)

 

op woensdag 12 december 2018 om 8:00 uur voortgezet zal worden.

 

De Griffier,

mr.drs. Herman Ch. J. Hek

AGENDAPUNTEN:

2 Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

RSS