Vergadering Openbare Vergadering 11-04-2019

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:14:00
Voorzitter:mr. J.E. Thijsen

Ter bijwoning van een
OPENBARE VERGADERING
van de Staten van Aruba op
donderdag 11 april 2019 om 14:00 uur
in de vergaderzaal van de Staten

        Agenda:

  1. Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening regeling geldstelsel (AB 1991 no. GT 34), de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorisme-financiering (AB 2011 no. 28) en de Landsverordening persoonsregistraties (AB 2011 no. 37) (nieuwe denominatie bankbiljetten; regeling meldbevoegdheid Centrale Bank van Aruba) (IS/504/18-19, d.d. 8 februari 2019)

            Oranjestad, 11 april 2019

            Namens de Voorzitter,
            De Griffier,

           mr. drs. H.Ch.J. Hek

NB:     De Voorzitter heeft de spreektijden als volgt vastgesteld:     
           1ste ronde: 20 minuten
           2de ronde: 10 minuten

AGENDAPUNTEN:

1 Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening regeling geldstelsel (AB 1991 no. GT 34), de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorisme-financiering (AB 2011 no Bekijk dit agendapunt online

RSS