Vergadering Openbare Vergadering 07-12-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:09:00
Voorzitter:Mr. J.E. Thijsen

STATEN  VAN ARUBA
Zittingsjaar 2018-2019
NO. 8

AANGEPASTE OPROEPING

Ter bijwoning van een OPENBARE VERGADERING van de Staten van Aruba op vrijdag 07 december 2018 om 9:00 uur in de vergaderzaal van de Staten

  Agenda:


1.  Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Raad van Advies voor het dienstjaar 2019
     (IS/270/18-19, d.d. 22 november 2018) (ZJ 2018-2019-897)

2.  Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Algemene Rekenkamer voor het dienstjaar 2019
     (IS/96/18-19, d.d. 8 oktober 2018) (ZJ 2018-2019-895)

3.   Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Staten van Aruba voor het dienstjaar 2019
     (IS/261/18-19, d.d. 20 november 2018) (ZJ 2018-2019-894)

                                                               Oranjestad, 6 december 2018


Namens de Voorzitter,
De Griffier,

mr.drs. Herman Ch. J. Hek

NB:     De Voorzitter heeft de spreektijden als volgt vastgesteld 1ste ronde: 20 minuten  

                                                                                                     2de ronde: 10 minuten
 

AGENDAPUNTEN:

1 Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Raad van Advies voor het dienstjaar 2019 (IS/270/18-19, d.d. 22 november 2018) (ZJ 2018-2019-897) Bekijk dit agendapunt online

2 Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Algemene Rekenkamer voor het dienstjaar 2019 (IS/96/18-19, d.d. 8 oktober 2018) (ZJ 2018-2019-895) Bekijk dit agendapunt online

3 Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Staten van Aruba voor het dienstjaar 2019 (IS/261/18-19, d.d. 20 november 2018) (ZJ 2018-2019-894) Bekijk dit agendapunt online

RSS