Vergadering Openbare Vergadering 06-06-2019

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:09:00
Voorzitter:Mr. J.E. Thijsen

STATEN  VAN ARUBA
Zittingsjaar 2018-2019    NO. 20

AANGEPASTE OPROEPING

                                                                                                                              
Ter bijwoning van een OPENBARE VERGADERING van de Staten van Aruba op donderdag 06 juni 2019 om 09:00 uur in de vergaderzaal van de Staten

Agenda:

Ontwerp landsverordening houdende wijziging van de Landsverordening Aruba Tijdelijk Financieel Toezicht (AB 2015 no. 39) (vaststelling begrotingsnormen 2019-2021) (ZJ 2018-2019-910)

Oranjestad, 3 juni 2019

                              
Namens de Voorzitter,
De Griffier,

mr.drs. Herman Ch. J. Hek

NB:    De Voorzitter heeft de spreektijden als volgt vastgesteld

    1ste ronde: 20 minuten
    2de ronde: 10 minuten 
 

AGENDAPUNTEN:

1 Ontwerp landsverordening houdende wijziging van de Landsverordening Aruba Tijdelijk Financieel Toezicht (AB 2015 no. 39) (vaststelling begrotingsnormen 2019-2021) (ZJ 2018-2019-910) Bekijk dit agendapunt online

RSS