Vergadering Openbare Vergadering 06-02-2019

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:13:00
Voorzitter:mr. E. J. Thijsen

STATEN VAN ARUBA

Zittingsjaar 2018-2019  NO. 12

OPROEPING

Ter bijwoning van een OPENBARE VERGADERING van de Staten van Aruba op woensdag 06 februari 2019 om 13:00 uur in de vergaderzaal van de Staten

Agenda:

  1. Ontwerp-Landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Staten van Aruba voor het dienstjaar 2019 (IS/481/18-19, d.d. 5 februari 2019) 

Oranjestad, 6 februari 2019

Namens de Voorzitter,

De Griffier, 

mr.drs. Herman Ch. J. Hek

AGENDAPUNTEN:

1 Ontwerp-Landsverordening tot vaststelling van de begroting van de Staten van Aruba voor het dienstjaar 2019 Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

RSS