Vergadering Openbare Vergadering 05-07-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:10:00
Voorzitter:Mr. J.E. Thijsen

Agenda:
1.    Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van het Onderwijsfonds voor het dienstjaar 2018 (IS/846/17-18, d.d. 18 mei 2018) 
(ZJ 2017-2018-888)

2.    Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van het Tourism Product Enhancement Fund voor het dienstjaar 2018 
(IS/870/17-18, d.d. 23 mei 2018) (ZJ 2017-2018-889)

3.    Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van het saldo van de exploitatierekening over het dienstjaar 2016 (IS/500/17-18, d.d. 2 maart 2018)
(ZJ 2017-2018-882)
                                


Oranjestad, 4 juli 2018

                                

Namens de Voorzitter,
De Griffier,

mr.drs. Herman Ch. J. Hek


NB:    De Voorzitter heeft de spreektijden als volgt vastgesteld     

1ste ronde: 20 minuten
2de ronde: 10 minuten 
 

AGENDAPUNTEN:

1 Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van het Onderwijsfonds voor het dienstjaar 2018 (IS/846/17-18, d.d. 18 mei 2018) (ZJ 2017-2018-888)

2 Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begroting van het Tourism Product Enhancement Fund voor het dienstjaar 2018 (IS/870/17-18, d.d. 23 mei 2018) (ZJ 2017-2018-889)

3 Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van het saldo van de exploitatierekening over het dienstjaar 2016 (IS/500/17-18, d.d. 2 maart 2018)(ZJ 2017-2018-882)

Bijgevoegde documenten

RSS