Vergadering Openbare Vergadering 05-04-2019

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:09:00-00:00
Voorzitter:Mr. J.E. Thijsen

STATEN  VAN ARUBA
Zittingsjaar 2018-2019
NO. 18 

OPROEPING
                                                                                                                              
Ter bijwoning van een OPENBARE VERGADERING van de Staten van Aruba op vrijdag 05 april 2019 om 9:00 uur in de vergaderzaal van de Staten


Agenda:

1.    Verzoek Fractie MEP om een Openbare Vergadering met de Minister van Sociale Zaken en 
Arbeid, dhr. G.F. Croes inzake de stand van zaken betreffende de uitvoering van het Sociaal Crisisplan. 
(IS/662/18-19, d.d. 3 april 2019)

Oranjestad, 3 april 2019

Namens de Voorzitter,
De Griffier,

mr.drs. Herman Ch. J. Hek
                            
    


NB:    De Voorzitter heeft de spreektijden als volgt vastgesteld     

1ste ronde: 20 minuten

2de ronde: 10 minuten 
 

AGENDAPUNTEN:

1 Verzoek Fractie MEP om een Openbare Vergadering met de Minister van Sociale Zaken en  Arbeid, dhr. G.F. Croes inzake de stand van zaken betreffende de uitvoering van het Sociaal Crisisplan.  (IS Bekijk dit agendapunt online

RSS