Vergadering Openbare Vergadering 04-09-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:08:30
Voorzitter:Mr. J.E. Thijsen

Agenda:

Inlichtingen door alle ministers inzake de stand van zaken van de overheidsfinanciën, de realisatie van de begroting van de ministeries 
van het Land voor het dienstjaar 2018, en het onderzoek naar de verlaging van de kosten van de overheid (n.a.v. de door de Staten 
aangenomen motie no. 63 tijdens de behandeling van de Landsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries 
van het Land voor het dienstjaar 2018) (IS/741/17-18, d.d. 23 april 2018).  

                                

                                Oranjestad, 28 augustus 2018

Namens de Voorzitter,
De Griffier,

mr.drs. Herman Ch. J. Hek
                            
NB:    De Voorzitter heeft de spreektijden als volgt vastgesteld     

          1ste ronde: 20 minuten
           2de ronde: 10 minuten 
 

AGENDAPUNTEN:

1 Inlichtingen door alle ministers inzake de stand van zaken van de overheidsfinanciën, de realisatie van de begroting van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2018, en het onderzoek naar de

Bijgevoegde documenten

RSS