Vergadering Openbare Vergadering 04-04-2019

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:09:00
Voorzitter:Mr. J.E. Thijsen

       STATEN  VAN ARUBA
      Zittingsjaar 2018-2019
    NO. 17 
TWEEDE AANGEPASTE OPROEPING
                                                                                                                               
Ter bijwoning van een
OPENBARE VERGADERING 
van de Staten van Aruba op 
donderdag 04 april 2019 om 9:00 uur
in de vergaderzaal van de Staten

Agenda:
1.    Ontwerp-landsverordening houdende bepalingen met betrekking tot de bestrijding van infectieziekten en tot de toepassing van maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van infectieziekten (Landsverordening infectieziekten) 
(IS/1070/17-18, d.d. 26 juli 2018) (ZJ 2017-2018-891)

2.    Ontwerp-landsverordening tot aanpassing van verschillende landsverordeningen in verband met de invoering van de Landsverordening infectieziekten en in verband daarmee te voorzien in een tijdelijke regeling van de besmettelijke dierziekten en zoönosen (Aanpassingsverordening landsverordening infectieziekten) 
(IS/412/18-19, d.d. 15 januari 2019) (ZJ 2018-2019-903)

3.    Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de van de Algemene landsverordening belastingen (AB 2004 no. 10) en de Landsverordening winstbelasting (AB 1988 no. GT 47) (IS/563/18-19, d.d. 1 maart 2019) 
(ZJ 2018-2019-907)

Oranjestad, 3 april 2019

                                
                                
Namens de Voorzitter,
De Griffier,

mr.drs. Herman Ch. J. Hek
 

NB:    De Voorzitter heeft de spreektijden als volgt vastgesteld     

1ste ronde: 20 minuten

2de ronde: 10 minuten 


 

AGENDAPUNTEN:

1 Ontwerp-landsverordening houdende bepalingen met betrekking tot de bestrijding van infectieziekten en tot de toepassing van  maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van infectieziekten (Landsve Bekijk dit agendapunt online

2 Ontwerp-landsverordening tot aanpassing van verschillende landsverordeningen in verband met de invoering van de Landsverordening  infectieziekten en in verband daarmee te voorzien in een tijdelijke re Bekijk dit agendapunt online

3 Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de van de Algemene landsverordening belastingen (AB 2004 no. 10) en de Landsverordening winstbelasting (AB 1988 no. GT 47) (IS/563/18-19, d.d. 1 maart 2019) 

RSS