Vergadering Openbare Vergadering 03-06-2019

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:09:00-00:00
Voorzitter:Mr. J.E. Thijsen

STATEN  VAN ARUBA
Zittingsjaar 2018-2019
NO. 20[Dossier nr.]  

OPROEPING
                                                                                                                              
Ter bijwoning van een OPENBARE VERGADERING van de Staten van Aruba op maandag 03 juni 2019[Dag, datum, maand, jaar] om 09:00 uur in de vergaderzaal van de Staten


Agenda:

Ontwerp landsverordening houdende wijziging van de Landsverordening Aruba Tijdelijk Financieel Toezicht (AB 2015 no. 39) (vaststelling begrotingsnormen 2019-2021) (ZJ 2018-2019-910) (IS/769/18-19, d.d. 8 mei 2019).


Oranjestad, 28 mei 2019                               
                                

NB:    De Voorzitter heeft de spreektijden als volgt vastgesteld     

                    1ste ronde: 20 minuten
                    2de ronde: 10 minuten 
 

AGENDAPUNTEN:

1 Ontwerp landsverordening houdende wijziging van de Landsverordening Aruba Tijdelijk Financieel Toezicht (AB 2015 no. 39) (vaststelling begrotingsnormen 2019-2021) (ZJ 2018-2019-910) (IS/769/18-19, d.d

RSS